Bestyrelsesuddannelsen

Et kompetencegivende uddannelsesforløb med mulighed for intensiv bestyrelsestræning.

Danske Bestyrelsesadvokater har i samarbejde med Danske Advokater udviklet en bestyrelsesuddannelse, der specifikt er rettet mod advokater og jurister.

Uddannelsen henvender sig med sin brede og forretningsmæssige indfaldsvinkel både til deltagere med og uden bestyrelseserfaring og har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og økonomi. Målet er at give deltagerne en helhedsoplevelse omkring tilgangen til bestyrelsesarbejde.

Læs mere om uddannelsen, pris, sted og tilmelding

Uddannelsens indhold

Danske Bestyrelsesadvokater har i samarbejde med Danske Advokater udviklet en bestyrelsesuddannelse, der specifikt er rettet mod advokater og jurister.

Uddannelsen henvender sig med sin brede og forretningsmæssige indfaldsvinkel både til deltagere med og uden bestyrelseserfaring og har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og økonomi. Målet er at give deltagerne en helhedsoplevelse omkring tilgangen til bestyrelsesarbejde.

Modul 1

giver værktøjer til måling af en virksomheds finansielle helbredstilstand og økonomiske behov, træning i regnskabsanalyse, vurdering af indtjeningsevne og kapitalbehov.

Modul 2

har fokus på strategi og værdiskabelse. Deltagere udfordres som bestyrelsesformænd og menige bestyrelsesmedlemmer gennem en række cases. Erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv vil fungere som spilledere.

Modul 3

omhandler kreditfaciliteter samt krisestyring i en bestyrelse. Pressetræning af bestyrelsen. Bestyrelsesansvar. Bestyrelsesarbejde og/eller advokatarbejde. Markedsføring af advokaten som bestyrelsesmedlem.

Underviserne består af erhvervsledere, erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer, advokater og journalister – alle med stor bestyrelseserfaring. Se underviseroversigten nedenfor.

Undervisere er bl.a. senior partner Peter Barklin, CIMID, virksomhedsrådgiver Karsten Holbæk, Lektor Bo Bernhard Nielsen, CBS, Bestyrelsesmedlem Lone Føns Schrøder, kommunikationsrådgiver Mogens Gyde, samt en række advokater og gæsteforelæsere til belysning at særlig problemstillinger vedr. bestyrelsesarbejde

Advokater får tilskrevet 38 kursuslektioner for uddannelsen i forhold til advokaters obligatoriske efteruddannelse.

“Jeg var rimelig skeptisk da jeg tilmeldte mig bestyrelsesuddannelsen i 2009 – 6 dage på kursus stort set uden juridisk indhold og juridiske undervisere, og endda med rollespil med coaches mv. Men deltagelsen i bestyrelsesuddannelsen har været en rigtig god, lærerig og inspirerende oplevelse. Det viste sig at på en måde at være befriende at deltage i et kursusforløb, hvor juraen var forudsat bekendt og hvor man blev beriget med alle de øvrige indfaldsvinkler og kompetencer som det kræver at være et bestyrelsesmedlem som kan tilføre værdi til et selskab.

Alle underviserne havde et fantastisk højt niveau samtidig med at de udstrålede et smittende engagement i de fag de underviste i,som gjorde at tiden bare fløj af sted. Jeg kan bl.a. nævne Peter Barklin, CIMID, Flemming Poulfeldt CBS, journalist Mogens Gyde, Karsten Holbek, Henrik Thufason, adv. Søren Ingerslev og Tom Jacobsgaard,AS3

Uddannelsen indeholdt bl.a. værktøjer indenfor økonomisk analyse af en virksomhed, strategiudvikling og værdiskabelse, krisestyring og pressetræning. Ikke mindst rollespillene som bestyrelsesmedlem/bestyrelse som konstant udfordres af egne medlemmer i bestyrelsen og omverdenen var udfordrende og lærerige – vurderet af fagligt dygtige coaches som sammen med de øvrige deltagere i “bestyrelsen” gav en god og brugbar feed back til en. Det var helt igennem en undervisningsform som ikke er almindelig på juridiske kurser !

De kompetencer som bestyrelsesuddannelsen giver er meget brugbare i min hverdag som bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser, og jeg kan kun anbefale alle kollegaer som har bestyrelsesarbejde at tage uddannelsen.

Til sidst og ikke mindst havde jeg gennem 6 dage uddannelsen varede et fornøjeligt og inspirerende samvær med 18 gode kollegaer,som alle bidrog med både et godt humør og mange gode synsvinkler på de problemstillinger som vi fik forelagt. Vi fik et sammenhold og lærte hinanden godt at kende på en anden måde og som gjorde at det helt var ærgerligt at det var slut.

En stor cadeau til bestyrelsen for bestyrelsesforeningen.”

 

Finn Dyhre Hansen, advokat (H), Thyssen, Skovbo & Forsberg Advokater
Find bestyrelsesadvokat. Drevet af nBoard's bestyrelsesplatform.
TILBAGE
LUK