Arrangementer
og kurser

Aktuelle begivenheder og kurser
06/05/2022 | Hele Dagen Hotel Hesselet, Nyborg
Bestyrelsens Dag og generalforsamling 2022

Reserver allerede nu den 6.-7. maj 2022 til Bestyrelsens Dag og generalforsamling. Program og dagsorden følger.

Tidligere begivenheder og kurser
27/08/2021 | Hele dagen. Comwell Kongebrogaarden
Bestyrelsens dag 2021

Bestyrelsens Dag 2021 gav en grundlæggende indføring i regler, praksis og kutymer inden for:

Cyber Crime v/Keld Norman, IT-sikkerhedskonsulent hos firmaet Dubex og certificeret etisk hacker.

Vækstfondens valg af bestyrelsesmedlemmer v/Tonni Bülow-Nielsen, Senior Vice President & Managing Partner, VF Venture

Tendenser ift. brug af incitamentsordninger v/professor Ken L. Bechmann, CBS

Incitamentsordninger fra en praktisk vinkel v/Lars Marcher, medlem af bestyrelsen i Komitéen for god Selskabsledelse m.fl. samt tidl. adm. direktør.

Introduktion til ny hjemmeside og nBoard v/ Joakim Bruchmann, CEO & co-founder.

07/05/2021 | 10:00 Virtuelt via Microsoft Teams
Generalforsamlingen 2021

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Bestyrelsesadvokater, der finder sted

den 7. maj 2021 kl. 10.  virtuelt via Microsoft Teams

 

Alle tilmeldte modtager nærmere oplysninger vedrørende den praktiske del af afviklingen, herunder link til Microsoft Teams.

Læs hele indkaldelsen her

Tilmeld dig her

27/05/2020 | 15.00 – 17.00 København
Generalforsamlingen 2020
Den ordinær generalforsamling i Danske Bestyrelsesadvokater, finder sted den 27. maj 2020, kl. 15.00-17.00 på Vesterbrogade 32, 1620 København V. Hvis det grundet corona-situationen ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, vil generalforsamlingen blive afviklet virtuelt, hvilket der i givet fald vil informeres om efter den 10. maj 2020 via et nyhedsbrev.

 

I overensstemmelse med vedtægterne er dagsordenen følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af 6 til 8 medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
    Nye vedtægter
  8. Eventuelt.

Ad 1)
Bestyrelsen foreslår Lise Høgh som dirigent.

 

Ad 2)
Henrik Mansfeldt Witt aflægger bestyrelsens beretning.

 

Ad 3)
Revideret regnskab for 2019 eftersendes i nyhedsmail snarest muligt (Bilag a)

 

Ad 4)
Budget for 2020 vedhæftes. (Bilag b)

Kontingentet for 2020 foreslås fastsat til kr. 2.000 excl. moms.

 

Ad 5)
Efter vedtægternes pkt. 7.3 vælges bestyrelsen og suppleanter hertil for et år ad gangen. Den siddende bestyrelse opstiller til genvalg.

Den siddende bestyrelse er:

Henrik Mansfeldt Witt, Janie C. Nielsen, Lise Høgh, Finn Dyhre Hansen, Kim Jybæk, Per Christensen og Claus Berner Nielsen.

Efter bestemmelse i vedtægterne kan et medlem, der har fungeret i seks år, ikke vælges på ny, førend der er forløbet et år efter fratræden. Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal dispensere fra denne bestemmelse, dog kan intet bestyrelsesmedlem sidde i mere end ni år. Genvalg af Henrik Mansfeldt Witt og Lise Høgh forudsætter derfor generalforsamlingens dispensation, da de begge blev valgt første gang i 2014.

Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal dispensere fra denne bestemmelse, dog kan intet bestyrelsesmedlem sidde i mere end ni år.

Hele bestyrelsen genopstiller.

 

Ad 6)
Martin Beck ønsker at genopstille som revisor.

 

Ad 7)

Forslag om vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med bilag c med henblik på en modernisering af vedtægterne og foreningen.

Heraf fremgår, at forslaget indebærer ændring af foreningens navn, ændring af medlemskriterierne samt ændring af kriterierne for optagelse på foreningens hjemmeside.

Ændringerne understøtter bl.a. den nye hjemmeside, som foreningen håber at præsentere på generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet på: bth@danskeadvokater.dk mindst tre uger før generalforsamlingen.

 

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske her senest den 20. maj 2020.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Mansfeldt Witt

19/09/2019 | 17:00 – 20:00 Århus
Ejerafklaring i forbindelse med ejerskifte

Arrangement i samarbejde med Bestyrelseskvinder

Modellen Ejerskiftebarometeret er udviklet af Center for ejerledede virksomheder, CBS. Ellen Mølgaard Korsager, Assistant Professor og PHD fra CBS holder indlæ

Ankomst og velkomst Oplæg om Ejerskiftebarometeret af Ellen Mølgaard Korsager Assistant Professor og PHD på Center for Ejerledede Virksomheder på CBS Diskussion i grupper Opsummering i plenum

07/11/2018 | 13:00 – 14:00 København
De unge generationer på arbejdsmarkedet – et absolut bestyrelsesanliggende
Find bestyrelsesadvokat. Drevet af nBoard's bestyrelsesplatform.
TILBAGE
LUK