Leveregler

Bestyrelsesadvokater opfordre derfor alle bestyrelsesmedlemmer til at agere efter følgende 10 leveregler:

  1. Stil spørgsmål
  2. Forstå virksomheden
  3. Vær kritisk, men konstruktiv
  4. Hav integritet
  5. Husk, det er bestyrelsen, der har ansvaret og træffer beslutninger  af usædvanlig art eller har stor betydning for virksomheden
  6. Sig fra, når det er nødvendigt
  7. Tilfør værdi
  8. Hold dig ajour og sørg for at udvikle dine kompetencer løbende
  9. Evaluer løbende din egen præstation
  10. Brug din sunde fornuft