Gode råd til bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesarbejde fylder relativt meget i pressebilledet og mange har den holdning, at dårlige historier om fejl, tab og svigt sælger bedre end de gode historier om den værdi som bestyrelsen har genereret for virksomheden. Men hvad er det, der kan gå galt?

Nedenfor oplistes en række mulige kilder til fejltagelser:

1. Virksomhedsledelsen udnytter ikke sin bestyrelse, men betragter den til tider som en unødig belastning.
2. Bestyrelsen tager ikke ansvaret, men overlader alt til direktionen.
3. Bestyrelsen ønsker at give direktion "en chance til" i mod strid med virksomhedens behov.
4. Bestyrelsen indser ikke, at nye situationer og nye strategier kan kræve en udskiftning af virksomhedsledelsen.
5. Bestyrelsen finder det ubehageligt at føre en tilstrækkelig kritisk diskussion og vil ikke stille spørgsmål, der kan betragtes som krænkende.
6. Bestyrelsesmedlemmer stoler (for meget) på hinanden, i stedet for at tænke selvstændigt.
7. Bestyrelsen stilles over for allerede trufne beslutninger "under forudsætning af bestyrelsens godkendelse, h vor bestyrelsen i princippet kan sige nej, men i praksis sjældent gør det.
8. Bestyrelsen får enten utilstrækkelig eller for sen dokumentation som grundlag for sit arbejde og der bliver for kort tid til overs for indgående overvejelser.
9. Bestyrelsen gransker ikke markedsbedømmelserne tilstrækkeligt kritisk som grundlag for investeringer og ødelægger derved sine risikobedømmelser.
10. Klikkedannelse i bestyrelsen medføre, at et medlem, som står uden for blokken, kan have vanskeligt ved at få en meningsfyldt diskussion i gang.

Kilde :Inspireret af "Den effektive bestyrelse"