Bestyrelseshonorar

SKAT har i september 2011 afgivet et bindende svar om, at bestyrelseshonorar ikke anses for at være selvstændig erhvervsvirksomhed, som kan indgå i virksomhedsskatteordningen.

Advokater bør dog være opmærksomme på, at afgørelsen ikke vedrører advokaters bestyrelseshonorarer. Det fremgår af Ligningsvejledningen samt af tidligere afgørelser, som nævnes i afgørelsen, at der for advokater gælder andre vilkår.
For advokater anses bestyrelsesposter som en naturlig del af erhvervsvirksomheden, hvorfor bestyrelseshonorar til advokater indgår i virksomhedens indkomst, uanset om honoraret er udbetalt som A-indkomst.

Læs afgørelsen her

Udgangspunktet efter reglerne i kildeskatteloven og kildeskattebekendtgørelsen er, at bestyrelseshonorarer er A-indkomst, hvor der skal indeholdes A-skat ved udbetaling. Udbetaling som B-indkomst er dermed ikke lovlig og det udbetalende selskab hæfter for skatten. For advokater gælder der imidlertid en undtagelse til de almindelige regler, idet advokaters bestyrelseshonorarer kan være virksomhedsindkomst i de tilfælde, hvor honoraret modtages af advokater, der driver virksomhed i interessentskabs- eller selskabsform, og hvor det mellem advokaten, selskabet/interessentskabet og de øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonoraret skal tilfalde selskabet/interessentskabet. Sker der en særskilt fakturering fra advokatvirksomheden til den virksomhed, hvor advokaten er bestyrelsesmedlem, skal der pålægges moms på fakturaen.