Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens primære opgave er:

 • Ansvaret for at der bliver formuleret overordnede idéer, strategier og målsætning med opfølgning herpå.
 • Tage stilling til om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til selskabets drift
 • Føre tilsyn med direktionens arbejde, herunder
  • påse at bogføringen kontrolleres tilfredsstillende
  • påse at formueforvaltningen kontrolleres tilfredsstillende
 • Vælge en kvalificeret direktion (herunder sikre en aflønning af direktionen, som afspejler de resultater, den opnår)
 • Sørge for en forsvarlig organisation, herunder
  • etablere passende systemer for risikostyring
  • etablere compliance programmer til sikring af, at selskabet overholder relevante regelsæt
 • Tilsikre, at den økonomiske rapportering er fyldestgørende, samt at revisors opgave er veldefineret.
 • Tilsikre, at der eksisterer et veludbygget budgetteringssystem, og at det kan anvendes.
 • Opstille retningslinjer for direktionen og tilsikre, at direktionen har veldefinerede detailmålsætninger, herunder om:
  • Produktudvikling
  • Marketing
  • Produktion/rationalisering
  • Administration
 • Sikre klare retningslinjer for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning samt risikostyring
 • Sikre gode og konstruktive relationer med selskabets interessenter