Kurser

Bestyrelsesuddannelsen - hold 8
Afholdes:  Efteråret 2016 - nærmere om datoer oplyses senere.


Obligatorisk efteruddannelse

- sådan er reglerne

Siden den 1. januar 2008 har det været obligatorisk for advokater og fuldmægtige at gennemgå løbende efteruddannelse. Kravet er 54 timers efteruddannelse over en periode på tre år

Læs mere